Welkom bij de Stichting BAENT

Stichting BAENT wil invulling geven aan het maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen van Plegt Bouwgroep.

Soweto, South Africa, September 10, 2011, Diverse Community members join PWC's staff in building a low cost house as a team in Soweto

Welkom bij de Stichting BAENT

Stichting BAENT wil invulling geven aan het maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen van Plegt Bouwgroep.

Wie we zijn

Stichting BAENT wil invulling geven aan het maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen van Plegt Bouwgroep. Dat willen wij doen door een bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede op plekken in de wereld waar de nood hoog is. Wij beseffen ons terdege dat de steun die onze Stichting kan bieden maar een kleine bijdrage kan leveren aan de armoede in de wereld maar elke bijdrage is er één.

Wat we doen

Wij geven financiële steun aan de charitatieve projecten in Afrika die door de Stichting zelf of door derden ter plaatse worden geïnitieerd en uitgevoerd.
Op de korte termijn beperken we ons in eerste instantie tot onze financiële steun aan charitatieve projecten die door derden ter plaatse worden geïnitieerd en uitgevoerd. Zou mooi zijn dat deze derden (persoon of organisatie) geworteld zijn in Twente of de Veluwe.
Voor de lange termijn zou het fantastisch zijn dat we als Stichting ter plaatse zelf projecten kunnen initiëren en uitvoeren. Dit met onze medewerkers, opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers en overige relaties.

Stichting Baent

Waar we voor staan

  • Steun moet 100% en direct ten goede komen aan het charitatieve project
  • Geografische focus op Afrika (allerarmste landen c.q. regio's)
  • Land of regio moet politiek stabiel zijn
  • Initiatiefnemer (persoon of organisatie) van het project afkomstig uit Twente of de Veluwe
  • Project monitoren door persoonlijk contact en rapportage initiatiefnemer
  • Altijd oog houden voor ad hoc projecten waarbij (urgente) humanitaire hulp direct noodzakelijk is
bigstock-Kenya-Schoolchildren-81864020-1024x768

Bestuur

Het bestuur van de Stichting BAENT bestaat uit tenminste drie bestuursleden.
Bestuurders kunnen slechts personen zijn die in dienst zijn van Plegt Bouwgroep, of een aan haar gelieerde werkmaatschappij. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Kosten welke voortkomen uit de uitoefening van hun functie worden wel door de Stichting vergoedt aan haar bestuursleden.

Per datum van oprichting (23 juli 2019) maken de volgende personen deel uit van het bestuur:

Jaap van Es (voorzitter), directeur Klompenburg Bouw
Astrid Roelofs (penningmeester), administratief medewerker Plegt Bouwgroep
Anita Tichler (secretaris), administratief medewerker Klompenburg Bouw

Verantwoording

Stichting BAENT is 23 juli j.l. opgericht en nog in een opstartfase. In bijgaande link vindt u het beleidsplan.
Streven is uiteraard om zo veel mogelijk middelen beschikbaar te krijgen voor maximale ondersteuning. Om tot in lengte van jaren invulling te kunnen geven aan de missie is waarborging van continuïteit van de Stichting van groot belang. Daarom zal jaarlijks een begroting opgesteld worden en door middel van een jaarverslag financiële verantwoording worden afgelegd.
Eén en ander conform de richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor fondswervende instellingen (RJ 650).

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2023

Wat betekent Stichting BAENT

"Bene Agere Et Nil Timere" betekent: "Goed doen en niets vrezen".
Dat is wat we gaan doen met de Stichting!

"Do good and don't fear"

Contact:

Stichting BAENT
De Mors 161
7631 BB  Ootmarsum

T +31(0)541-295000
E info@stichting-baent.nl
I www.stichting-baent.nl

Bank: NL12 INGB 0674 3019 00
RSIN 8602.89.059
KVK 75454726

anbi-logo